Kesklinna pargid ja haljasalad moodustavad sidusa võrgustiku, pakkudes rohepausi nii tõttajale kui uitajale. Heade mõtete linnale iseomast looduslähedast elukeskkonda tuleb hinnata ja väärindada — ning mitte mingil juhul vähendada.