Linna esindanud advokaadibüroo püüdis kohtule tõestada, et algatust Päästame Tartu Keskpargi polnud üldplaneeringu arutelude ajal olemas ja seetõttu polnud meil põhjust oodata linna ametlikku teavitust üldplaneeringu kehtestamisest. Ringkonnakohus lükkas selle juriidilise manipulatsiooni tagasi, kuid edasised arutelud halduskohtus ei kujune kindlasti vähem keerukaks.

Esitasime 18. novembril 2021 Tartu halduskohtule kaebuse üldplaneeringu tühistamiseks Keskpargi hoonestamise osas, mida kohus keeldus pärast linna ärakuulamist menetlusse võtmast. Linna esindanud advokaatide seisukoht oli, et esitasime kaebuse pärast tähtaja möödumist. Põhjendati seda sellega, et MTÜ Päästame Tartu Keskpargi registreeriti kohturegistris vahetult enne kaebuse esitamist ja seega ei osalenud üldplaneeringu protsessis mitte meie algatuse liikmed või aktiiv, vaid hoopis keegi teine.

Kaebasime halduskohtu otsuse edasi ringkonnakohtusse, mis kinnitas 31. märtsil 2022, et oleme vägagi olemas, olime olemas ka üldplaneeringu arutelude ajal ja seda sõltumata algatuse juriidilisest vormist. Samamoodi olid päriselt olemas ka 5394 allkirja kevadisel petitsioonil Keskpargi hoonestamata jätmiseks ja 21699 valijat ehk umbes 54% häältest sügisestel omavalitsuste valimistel, kes eelistasid Keskpargi hoonestamisele alternatiive otsinud poliitilisi jõude.

Linna unistus kriitika puudumisest Keskpargi hoonestamisele ei osutunud niisiis tõeks ka ringkonnakohtus ja pagendati juriidilise fiktsiooni valdkonda. Meie jaoks tähendab see, et esitasime kaebuse kõiki nõudeid järgides tähtaegselt ja Tartu halduskohus on kohustatud selle menetlusse võtma. Ühtlasi kinnitas ringkonnakohus, et halduskohus peab arutama meie esialgse õiguskaitse taotlust, millest algses otsuses samuti keelduti.

Anneta kohtuprotsessi toetuseks!

See on meie esimene võit kohtuteel, kuid sisuline kohtuvaidlus Keskpargi hoonestamise üle ootab alles ees. Seejuures on linn palganud meie endi maksuraha eest meiega vaidlemiseks maineka advokaadibüroo ja kuigi meie esimene samm oli edukas, vajame edaspidi kindlasti juriidilist nõu.

Saame endale õigusnõu lubada, kui annetate kaebuse esitanud MTÜ Päästame Tartu Keskpargi arvele EE547700771007068552 mistahes endale jõukohase summa.

Spetsiaalselt Keskpargi päästmiseks asutatud mittetulundusliku ühingu ainuke ja peamine eesmärk on “tagada Tartu Keskpargi säilimine tervikliku pargi ja avalikult kasutatava rohealana ning esindada selleks linnaelanikke nende ühiste huvide kaitsel”. Annetusi kasutame rangelt sihtotstarbeliselt.

Annetage meie kulude katteks, sest vajame head juriidilist nõu ja Keskpargi saame lõpuks ikkagi päästa vaid üheskoos!

Viimane muudatus: